Til Hovedsiden
  Dette er da REKLAMEPLASS
 Meny:  
- for deg som leser mer enn du klikker -
 Startsiden


 Ny viten

 Tema:
 Hukommelse
 Mennesker & dyr
 Katastrofer
 Stein
 Tverrfaglighet


 Redaksjonen
 Kontakt oss
 viten.com
 Arkiv


  Ny viten:
Salt, liv og bakterier - et nettintervju


Livsformer som tåler ekstreme ytre forhold er ikke noe nytt. Vi har hørt om liv fra de varmeste, kaldeste og mest oksygenfattige miljøene på jorden. For noen måneder siden kunngjorde forskere fra USA funn av bakterier i stein-salt fra New Mexico. Det oppsiktsvekkende ved dette funnet er at bakteriene var levende, og trolig 250 millioner år gamle. Bakterienes DNA-sekvenser viser at de er i slekt med nålevende salt-tolerante bakterier. Funnet, som beskrives i tidsskriftet Nature, utvider alderen for funn av levende bakterier fra titalls millioner til hundrevis av millioner år. Forskeren som står bak funnet, biologen Russel H. Vreeland (West Chester University, Pennsylvania, USA), sier til viten.com at funnet gjør at vi må betrakte livet på jorden på en ny måte.

Insekter innhyllet i rav er velkjente eksempler på bevaring av opp til 30 millioner år gammelt organisk materiale. I disse tilfellene har raven fungert som en beskyttende kappe omkring insekter som inneholder levende bakterier. Bakteriene som ble funnet i stein-salt har overlevd ved at de var innestengt i små vanndråper (vaeskeinneslutninger) i saltet. Bakteriene har overlevd trolig fordi de på et tidlig stadium utviklet sporer (en protein- kappe). Dette kan ha skjedd som en folge av at deres habitat ble for saltholdig under inndampning av havvann.

Det ble stilt store krav til renhet da bakteriene ble trukket ut av saltet. Tidligere funn av enda eldre bakterier har blitt forkastet som en følge av mulighetene for kontaminasjon. Vreelands metoder virker overbevisende på andre biologer, men det forventes at resultatene kan reproduseres av en annen forskergruppe.

Russel Vreeland, du har funnet bakterier som har overlevd i salt i 250 millioner år. Er det noen grunner til at bakterier i det hele tatt må dø? Kan vi nå snakke om "evig liv"?

Evig liv er klart en mulighet, men det finnes krefter, som f.eks. radioaktivitet, som vil gjøre en evig overlevelse umulig. Man må også huske at bakterier deler seg i to identiske deler under celledelingen: på den måten kan man si at bakterier er udødelige alikevel.

Hva var bakterienes energikilde i de 250 millioner år de lå innkapslet i saltet?

Hvis bakteriene overlevde slik jeg tror de gjorde, altså som sporer, vil de ikke ha trengt noen energikilde. Dette er fordi det da ikke har foregått noen metabolisme.

Det har tidligere blitt hevdet av andre forskere at de har funnet bakterier i salt med en alder på 650 millioner år. Dette har blitt tilbakevist pga. mulighetene for kontaminasjon. Vurderer du å prøve å reprodusere disse funnene?

Dette er et interessant spørsmål, fordi funnet du refererer til ikke har blitt bekreftet av andre forskere. Jeg vet heller ikke hvor på jorden det finnes saltformasjoner med denne alderen. Saltformasjonene beskrevet i eldre arbeider er antageligvis en del yngre enn 650 millioner år. Selv har vi planer om å prøveta en saltformasjon i Nord-Amerika som er ca. 420 millioner år gammel. Dette vil skje i løpet av februar i år.

Kan bakterier gi oss indikasjoner på hvordan livet på jorden oppstod?

Ja, jeg tror det! Men husk at encellede organismer oppstod på jorden for ca. 3.8 milliarder år siden. Vårt funn er altså ganske ungt i forhold.

Bakteriene som er funnet i salt er av en type som kalles salt-tolerante. Hva tror du om muligheten til å finne andre typer bakterier innfanget i bergarter?

Jeg ser ingen grunn til at andre bakterier ikke kan ha blitt innfanget i andre materialer enn salt, hvis de rette forutsetningene var tilstede.

Kan bakterier som finnes som sporer i salt våkne til liv under erosjon på jordens overflate?

Ja, jeg tror dette skjer kontinuerlig. Jorden blir hele tiden repopulert. Dette kan gi økt konkurranse og genetiske utvekslinger. På en annen side vil det være umulig å kunne skille bakterier som slippes fra bergartene fra de som har vært på jordens overflate under den samme perioden.

Vurderte dere mulige farer med å ta ut ukjente bakterier fra salt?

Det vil altid være muligheter for at bakteriene kan være sykdomsfremkallende, men i vårt tilfelle var risikoen minimal. Dessuten må sykdomsfremkallende bakteriene og verten alltid utvikle seg samtidig. Siden bakteriene aldri har møtt moderne organismer er problemet minimalt. Alikevel fører vi en streng kontroll med bakteriene.

Hva vurderer du som det viktigste aspektet ved funnet?

Det faktum at en enkel mikrobe kan overleve for 250 millioner år fyller meg med ydmykhet. Jeg mener også at denne kunnskapen gir oss en god grunn til å betrakte jorden, Gud og mennesket på en annen måte. Vi kan nå se tilbake i tid og se hvordan en del av jorden faktisk så ut. Vi kan også rette blikket mot stjernene og planetene: ingenting er umulig. Det finnes salt i meteoritter, og muligens også på andre planeter. Det er en ørliten mulighet for at det fortsatt finnes liv der ute.


© viten.com 2001