til Hovdsiden
 
 Meny:  
- for deg som leser mer enn du klikker -
 Startsiden


 Ny viten

 Tema:
 Sopp
 Norge
 Hukommelse
 Mennesker & dyr
 Katastrofer
 Stein
 Tverrfaglighet


 Redaksjonen
 Kontakt oss
 viten.com
 Arkiv


  Tema: Hukommelse

Hardisken i en datamaskin. © Jim Tørresen


"Fortidsminner" som kulturens fortellinger om seg selv
- Av Torun Ekeland
I løpet av 1800-tallet ble fortellingen om vårt folk etablert fra arkeologisk materiale. Dette materialet ble systematisert og plassert i en evolusjonistisk ramme, med nasjonsbygging og vår felles kulturelle hukommelse som bakgrunn. Torun Ekeland hevder i denne artikkelen at formidling av fortidskunnskap fortsatt brukes som et slags initieringsrituale i den allmenne formelle dannelse. Men - dette er i ferd med å endres, ved at fortellingen om vår fortid i økende grad blir heterogen, og at kontakten mellom publikum og fortidsobjekter blir sterkere.


Til stede i nuet
- Av Anniken Greve
Bevisstheten omkring det å være til stede i nuet kan i følge tenkere som Proust og Thoreau representere en slags streben etter å forstå tilværelsen. Å leve i nuet oppfattes gjerne som et gode. Men hva vil det egentlig si å leve i nuet, og hva gjør det verdifullt? Betyr det å leve uten hukommelse og forventning? Anniken Greve belyser disse temaene ved å ta tak i dagligdagse ting som vaner, årstider og vær.


Iskjerner - et utømmelig klima - og miljøarkiv
- Av Elisabeth Isaksson
Borkjerner fra isbreer regnes som en av de beste mulighetene til å studere jordens klima så langt tilbake i tid som flere hundre tusen år. Hvordan kan man så få tak i isens "hukommelse"?


Forhistorisk DNA gir oss ny viten om menneskets evolusjon
- Av Kjetill Jacobsen
I tillegg til viten fra arkeologiske utgravninger utgjør DNA fra dagens mennesker grunnlaget for å forstå mennesktes utviklingshistorie. Kjetill Jacobsen tar i denne artikkelen for seg resultater fra molekylær-genetikken, og noen av følgene for menneskets opprinnelse.


Benveniste-saken, homøopati og vitenskap
- Av Arild Jervell
Har vannet hukommelse? Et av de mest kontroversielle vitenskapelige arbeider de siste år ble i 1989 publisert i tidsskriftet Nature av Jaques Benveniste. Artikkelen omhandlet vannets evne til å beholde egenskaper fra oppløste stoffer - selv etter at disse hadde blitt fjernet. Artikkelen, som senere ble trukket av redaksjonen i Nature, har blitt hevdet danner et vitenskapelig grunnlag for homøopati.


Datamaskinhukommelse
- Av Jim Tørresen
Hukommelse er et sentralt tema for de fleste med tilgang til datamaskin. Artikkelen tar for seg de grunnleggende aspekter ved datamaskiners hukommelse, samt hvilke retninger denne teknologien tar.