til Hovdsiden
 
 Meny:  
- for deg som leser mer enn du klikker -
 Startsiden


 Ny viten

 Tema:
 Sopp
 Norge
 Hukommelse
 Mennesker & dyr
 Katastrofer
 Stein
 Tverrfaglighet


 Redaksjonen
 Kontakt oss
 viten.com
 Arkiv
  Arkiv -

Listen under viser alle artiklene som er lagt ut på viten.com. Du kan også avgrense listen, ved kun å vise artikler enten baser på doktoravhandlinger eller hovedfagsoppgaver.


Aksnes, Kaare: Kollisjonsfaren fra verdensrommet (juni 2000)

Anker, Peder: Indirekte eller direkte plikter overfor dyr? (mars 2001)

Bjørkum, Per Arne: Drømmen om naturvitenskapelighet (juni 2000)

Blomstrøm, Knut: Religion, kunst og vitenskap (mars 2001)

Broth, Mathias: Teaterets hemmelige agenter (oktober 2001)

Bøhn, Thomas: Er biologiske introduksjoner katastrofer? (november 2000)

Børresen, Bergljot: Menneskets medfødte forutsetninger som vertskap for produksjonsdyr (mars 2001)

Drivdal, Ilona: Bier, blomster og honning fra himmelen (mars 2001)

Dyregrov, Atle: Oppfølging etter en skipskatastrofe (november 2000)

Døving, Runar: Gjort er gjort og spist er spist, men Mikkel ble ikke vegetarianer (mars 2001)

Døving, Runar: Pølse med lompe - sauetarm i rødt hvitt og blått (desember 2001)

Ekeland, Torun: "Fortidsminner" som kulturens fortellinger om seg selv (juni 2001)

Engedal, Ørjan: Eliten og det eksotiske (august 2002)

Engen, Øyvind: Polhavet sprekker (april 2002)

Ettelbrück, Monika: Stein som symbol (juni 2000)

Fredriksen, Margrete: Hvite refleksjoner(oktober 2001)

Gavanas, Anna: The Fatherhood Responsibility Movement: The centrality of marriage, work and male sexuality in U.S. reconstructions of masculinity and fatherhood (august 2001)

Goodnow, Katherine J.: Revengeful nature (november 2000)

Greve, Anniken: Til stede i nuet (juni 2001)

Gulden, Gro: Radioaktivitet i sopp - til bekymring og nytte (august 2002)

Gullestad, Marianne: Om likhet og forskjell i det sivile samfunn (desember 2001)

Hamdani, El Hassan: Alarmreaksjon hos fisk: en innebygd redsel (mars 2003)

Hamran, Trine: Åpne steder - skjulte rom (oktober 2001)

Haukelid, Knut: Er sauer ålreite dyr? (september 2000)

Haukland, Stein H.: Å se og å tale - Refleksjoner omkring John Dos Passos' U.S.A. (juli 2001)

Hellesund, Tone: Peppermøsamfunnets vekst og fall (mai 2002)

Helle-Valle, Jo: Tverrfaglighet: ønsker, retorikk og praksis (juni 2000)

Hernwall, Patrik: Barns digitale rum - en social arena (august 2001)

Hessen, Dag O.: Empatiens evolusjon, ekspansjon og den "dype økologi" (mars 2001)

Hessen, Dag O.: Lys over Arktis: en fysisk-biologisk allianse under "Ozonhullet" (juni 2000)

Hicks, Erik: Norge skjelver! (juni 2000)

Hirsch, Daniel: Kan menneskerettigheter forsvares med krig? (november 2001)

Hornborg, Anne-Christine: Naturuppfattning hos kanadensiska mi'kmaqindianer: Ett historiskt perspektiv (april 2002)

Høiland, Klaus: Sopp: fra ufullkomne planter til eget rike (august 2002)

Høiland, Klaus: Spiss fleinsopp i Norge - hvor stort er problemet? (august 2002)

Isaksson, Elisabeth: Iskjerner - et utømmelig klima- og miljøarkiv (juni 2001)

Jacobsen, Kjetill S.: Forhistorisk DNA gir oss ny viten om menneskets evolusjon (juni 2001)

Jervell, Arild: Benveniste-saken, homøopati og vitenskap (juni 2001)

Hurum, Jørn H.: Nye tanker omkring naturhistorien - bokessay (mars 2001)

Jamtveit, Bjørn: Ulikevekt, komplisitet og tverrfaglig forskning (juni 2000)

Johannessen, Line: Grenseland i meksikansk amerikansk litteratur (april 2002)

Kleveland Karlsrud, Live: Kronikk: Er industrialisert slakting en form for barbari? Paralleller mellom holcaust og industrialisert slakting (april 2002)

Klausen, Arne Martin: Er ost kultur? En impresjonistisk kavalkade over bruken av begreper og perspektiver i norsk offentlig kulturpolitikk (desember 2001)

Klingen, Ingeborg: Nyttesopp mot skadeinsekter (mars 2001)

Krokene, Pål På død og liv i granskogen (august 2002)

Lodgaard, Sverre: Varsellamper for norsk utenrikspolitikk (desember 2001)

Lundestad, Erik: Steinene og Verden (juni 2000)

Låberg, Kyrre Traavik: Mennesket og apen - et evolusjonsbiologisk essay (juni 2000)

Mosaker, Lidunn: Virtuell fortid (september 2001)

Müller, Reidar: Tverrfaglighet, innsikt og formidling (juni 2000)

Neumann, Iver B.: Hva er det med Norge? (desember 2001)

Opjordsmoen, Line: "Her finnes ingenting, men alt kan skaffes likevel" (oktober 2001)

Oxaal, Astrid: Drakt og nasjonal identitet 1760-1917; Den sivile uniformen, folkedrakten og nasjonen (juli 2001)

Renard, Francois: En selvorganiserende planet (juni 2000)

Rydström, Jens: Fra sodomi til homofili (september 2001)

Siem, Sunniva: Dommedag foreløpig utsatt... (november 2000)

Sjøberg, Svein: Er Norge verdens aller beste land? - Hva FN-rapporten sier om Norge og verden (desember 2001)

Slaatta, Tore: Medier og katastrofer (november 2000)

Snickars, Pelle: Svensk film och visuell masskultur 1900 (oktober 2001)

Stenmark, Asbjørn: Det steinene vet (juni 2000)

Strömbäck, Jesper: Demokrati og mediene (november 2001)

Svensen, Henrik & Müller, Reidar: Erindringer fra jordens barndom (januar 2001)

Svensen, Henrik & Müller, Reidar: Stein - et vindu til fortiden (juni 2000)

Svensen, Henrik: Helt - ikke stykkvis og delt. Et intervju med fysikeren Per Bak (februar 2002)

Svensen, Henrik: Salt, liv og bakterier - et nettintervju (mars 2001)

Svensen, Henrik: I ruinene etter Naturkatastrofen (november 2000)

Svensen, Henrik: Global utforskning av havområdene i gang (september 2000)

Svensen, Henrik: Nytt om Arkimedes (august 2000)

Tops, Dolf: Narkotikapolitikk i Sverige og Nederland (januar 2002)

Torkelsen, Anna-Elise: Pigmenter i sopp - naturens gave til fargere (august 2002)

Treimo, Henrik & Svensen, Henrik: Poet med blikket - et intervju med billedkunstneren Hagbart Solløs (juni 2000)

Tønnesson, Stein: Piruett med Neumann - en kommentar til boken "Norge – en kritikk. Begrepsmakt i Europa-debatten" (Pax, 2001) (desember 2001)

Tørresen, Jim: Datamaskinhukommelse (juni 2001)

Vrålstad, Trude: Hva med sex etter dramatiske forstyrrelser eller i stressede miljøer? (august 2002)

Wærp, Lisbeth P.: Ibsens kontradiktoriske overgangsvisjoner (april 2001)

Østigård, Terje: Norge uten nordmenn: En kritikk av forestillingen om blod og jord (desember 2001)