Til Hovedsiden
 
 Meny:  
- for deg som leser mer enn du klikker -
 Startsiden


 Ny viten

 Tema:
 Sopp
 Norge
 Hukommelse
 Mennesker & dyr
 Katastrofer
 Stein
 Tverrfaglighet


 Redaksjonen
 Kontakt oss
 viten.com
 Arkiv


 Alarmreaksjon hos fisk: en innebygd redsel

Hva vet vi egentlig om hvordan fisk reagerer på påvirkning utenfra? I denne artikkelen forteller biologen El Hassan Hamdani om en rekke observasjoner og forsøk på karuss-fisken. Status til kunnskapen vi har i dag på dette felten blir fremstilt i en historisk kontekst, med arbeidene til østerrikske zoologen Karl von Frisch som ramme

Eliten og det eksotiske - eksterne relasjonar i nordisk bronsealder
Bronsealderen blir av arkeologer regnet som aristokratenes tidsalder. Dette er basert på utgravinger av gravhauger. Selv for mer enn 3500 år siden var handel utbredt mellom Nord- og Sør-Europa, via sjøveien. Arkeologen Ørjan Engedal tar i denne artikkelen for seg hvilken betydning kontakt med østre deler av Middelhavet hadde på vår tidlige kultur, og hvordan de som vendte tilbake benyttet benyttet reisen i sin symbolbruk


Polhavet sprekker
Eurasiasbassenget © Øyvind Engen Bevegelser i kontinentalplatene gjør at Amerika og Europa sakte glir fra hverandre, langs den midtatlantiske spredningsryggen. Geolog Øyvind Engen viser i denne artikkelen hvordan jordskjelv kan brukes til å bedre forstå den nordligste delen av spredningsryggen, der den går inn i det lite utforskede polhavet


Kronikk: Er industrialisert slakting en form for barbari?
© www.factoryfarming.com Forfatteren stiller spørsmålet om slakting av dyr er barbarisk, og om handlingen kan sammenlignes med holocaust. Denne sammenstillingen er gjort med utgangspunkt i sosiologen Baumans analyse av moderniteten og holocaust.


Naturoppfattning i tid och rum hos den kanadensiska Mi´kmaq-indianer: ett historisk perspektiv.
Matthew Jeremy (Mi'kmaq from Bear River, ca 1907). © http://museum.gov.ns.ca/mikmaq
I 1989 ble det kjent for mi'kmaq-indianerne at deres hellige fjell skulle omgjøres til et granittbrudd. Indianerne igangsatte umiddelbart en trommeseremoni på fjellet og deklarerte at granittbruddet ville være en fornærmelse av både mi'kmaq-folket og av Moder Jord. Fjellet var en meget betydningsfull og åndelig plass, fordi det var bosatt av deres gud og profet - Kluskap.

Narkotokapolitikk i Sverige og Nederland
© www.cannabis.com Narkotikapolitikken i Nederland er radikalt forskjellig fra den som føres i Skandinavia. Samfunnsviteren Dolf Tops hevder at disse forskjellene kan forstås på bakgrunn av politiske tradisjoner og sentralmaktens stilling. Sverige har hatt tradisjon for en sterk statlig styring, mens dette ikke har vært tilfellet i Nederland.

Demokratiet og mediene
© www.stortinget.no Speiler journalistikken virkeligheten, eller skaper den sin egen virkelighet? Medieviter Jesper Strömbäck tar i denne artikkelen tak i problemstillingen, og kommenterer en ny undersøkelse foretatt i Sverige som viser at en stor del av det politiske stoffet i svenske aviser dreier seg om spill og skandaler. Hvordan påvirker dette demokratiet? 
Peppermøsamfunnets vekst og fall
Ragna Nielsen © www.leksikon.org
Fra 1870-årene og frem til første verdenskrig fikk Norge sine peppermøer. De var yrkesaktive, var opptatt av kvinnesak, og ofte enslige. Etnolog Tone Hellesund forteller i denne artikkelen hvordan peppermøene ble betraktet i samtiden - og hvordan de så på sin egen posisjon i samfunnet.

Grenseland i meksikansk amerikansk litteratur
Nogales, Arizona. ©www.geocities.com/Pentagon/7070/fences.htm
Våre assosiasjoner til grenseområdene mellom Mexico og USA går stort sett til immigrasjonsproblematikk, Tex-mex mat, og banditten i Western filmer. Bortenfor det stereotype kan grenseområdet sies å representere et "tredje rom", der områdets spesielle historie og kultur gjenspeiles i litteraturen.

Helt - ikke stykkvis og delt. Et intervju med fysikeren Per Bak.
© H. Svensen
Per Bak er en av de siste årenes mest profilerte fysikere. Hva mener han om dogmer innen naturfagene, og forholdet mellom de historiske og "eksakte" disipliner?

"Kan menneskerettigheter forsvares med krig?"
© www.ukans.edu/~kansite/ww_one/photos/greatwar.htm
Kan man forsvare menneskerettighetene med krig? Daniel Hirsch setter i denne artikkelen rammen for en filosofisk gjennomgang av temaet. Juridiske, moralske og praktiske løsninger diskuteres innenfor tre hovedretningene i synet på krig og moral: rettferdig krig-tradisjonen, politisk realisme og pasifisme

"Hvite refleksjoner"

Det å være hvit kan i vår vestlige kultur kan fremstå og erfares som noe usynlig og ubetydelig. I debatter av rasemessig karakter er fokuset stadig på de "andre", ikke på oss eller hvithet. I denne artikkelen reflekterer Margrete Fredriksen over hvor dyptgripende vi er formet av hvithet, og hvordan det kommer til uttrykk i holdninger i samtiden

Du kan også lese om bl.a. dette:

Fra sodomi til homofili

The Fatherhood Responsibility Movement.

Teaterets hemmelige agenter

Virtuell fortid
Barns digitale rom - en sosial arena