til Hovdsiden
 
 Meny:  
- for deg som leser mer enn du klikker -
 Startsiden


 Ny viten

 Tema:
 Sopp
 Norge
 Hukommelse
 Mennesker & dyr
 Katastrofer
 Stein
 Tverrfaglighet


 Redaksjonen
 Kontakt oss
 viten.com
 Arkiv
  Tema: Katastrofer

Jordskjelvet i Tokyo 1923. Ukjent kunstner. copyright Kozak Collection, Earthquake 
Engineering Research Center, University of California, Berkeley


Leder

Er biologiske introduksjoner katastrofer? - Av Thomas Bøhn
Er det katastrofalt at vi setter ut arter og endrer jordens økosystemer? Eller er det helt greit? I tilfellet for hvem? Spiller det noe rolle hvis det ikke finnes opprinnelig natur, natur som har sin egen bane mot sin nåværende form?


Oppfølging etter en skipskatastrofe. - Av Atle Dyregrov
Den 26. november 1999 gikk hurtigbåten Sleipner på grunn. Dyregrov går i artikkelen gjennom hvordan de etterlatte og overlevende har blitt hjulpet til å takle ulykken.


Revengeful nature. - Av Katherine J. Goodnow
Fremstillinger av naturkatastrofer på film slutter aldri å fascinere oss. Men også en annen type katastrofe-filmer er vanlig: vi angripes av monstre, mutanter eller dødelige bakterier som vi selv har skapt. Disse filmene fremstiller hva som kan gå galt når naturen utfolder seg, grådighet tar overhånd eller vitenskap løper løpsk. Goodnow argumenter i denne artikkelen for at katastrofer representer "det andre". Når dette "andre" eller fremmede berører våre grenser, melder en grunnleggende frykt seg.


Dommedag foreløpig utsatt... - Av Sunniva Siem
Desember 1999 var en artikkel med følgende tittel å finne i Aftenposten: "Når mennesket leker Gud." Tittelen refererte til laboratorieforsøk i USA, der mange hevdet at resultatet kunne bli dannelsen av et sort hull som ville sluke hele jorden. Siem tar for seg hvordan saken utviklet seg både innen fysikk-miljøene og i mediene.


Medier og katastrofer. - Av Tore Slaatta
Katastrofer er snarere almentilstanden enn unntakstilstanden i menneskers hverdag, og trekker med dette på sosiologen Ulrick Beck, som hevder at vi lever i et risikosamfunn. Ulykken kan alltid inntreffe: å leve er farlig, man kan dø av det - og mediene har en helt sentral rolle i hvordan vi møter katastrofer.


I ruinene etter Naturkatastrofen. - Av Henrik Svensen
Naturkreftene og naturens utvikling har hatt stor påvirkning på menneskene opp gjennom historien, både materielt og intellektuelt. Særlig jordskjelvskatastrofen i Lisboa i 1755 fikk stor betydning, i et Europa der religiøse forklaringer på naturfenomener gradvis mistet fotfeste.