til Hovdsiden
 
 Meny:  
- for deg som leser mer enn du klikker -
 Startsiden


 Ny viten

 Tema:
 Sopp
 Norge
 Hukommelse
 Mennesker & dyr
 Katastrofer
 Stein
 Tverrfaglighet


 Redaksjonen
 Kontakt oss
 viten.com
 Arkiv


  Tema: Mennesker og dyr

Rotter/Oliven del I, 1995. © Morten Viskum


Leder

Indirekte eller direkte plikter overfor dyr?
- Av Peder Anker
Hvor går grensen mellom mennesker og dyr? Hvilken moralsk status har dyr? Dette er spørsmål som trenger svar når vi mennesker skal forholde oss til dyrs rettigheter. Anker behandler disse spørsmålet med utgangspunkt i to filosofiske tilnærminger. Den ene ser på dyrene fra menneskets ståsted og hevder at vi skal være gode mot dyr for ikke å brutalisere menneskeheten. Kritikeren til denne antroposentriske tankegangen stiller da spørsmål ved vår behandling av "hjerne-døde" og senile mennesker. Artikkelen viser hvordan diskusjonen om prinsipper for hvordan vi skal omgås dyr kan fortelle oss en hel del om hvordan vi oppfatter vår egen art.


Religion - vitenskap - kunst
- Av Knut Blomstrøm
Morten Viskum er en kontroversiell kunstner som problematiserer vårt forhold til dyr og vår bruk av dyr. Hans kunst peker på hvilke ofre som gjøres innenfor forskning, religion - og kunst.


Menneskets medfødte forutsetninger som vertskap for produksjonsdyr
- Av Bergljot Børresen
Artikkelen tar for seg forholdet mellom mennesker og produksjonsdyr med utgangspunkt i menneskets biologiske arv. Med antagelsen om at mennesket sammen med alle andre dyr har en "bryter" i hjernen som kan svitsje mellom "følsom og sosial" og "jegerufølsomhet" viser Børresen med eksempler fra steinalder og frem til dagens fiskeoppdrett hvordan mennesket handler i forhold til dyr. En slik "av og på" adferd i forhold til andre dyr er lokalisert i den mest primitive delen av hjernen, og en konsekvens er at dyr også må innrømmes følelser. Dermed bør vi reflektere over vår omgang med fisk i oppdrettsanlegg - bruke vårt intellekt til å regulere vår adferd.


Bier, blomster og honning fra himmelen
- Av Ilona Drivdal
Gjennom å studere biene, deres naturlige miljø og deres interaksjon med mennesker og kultur viser Drivdal at bier kan fungere som innfallsvinkel til kommunikasjon mellom verdensforståelser. Biene er mer enn levende vesener og deltagere i økologiske sammenhenger. Bier kan være brobyggere mellom jord og himmel og mellom ulike vitenskapelige disipliner og de kan være indikatorer på historiske epoker og samfunnsendringer. Vi møter mennesker på Kilimanjaro som aktivt har gått inn i birøkt for å interager med naturen på en meningsfull måte og for å markere motstand mot det de mener er missforstått naturvern.


Gjort er gjort og spist er spist, men Mikkel ble ikke vegetarianer
- Av Runar Døving
Artikkelen tar for seg Torbjørn Egners eventyr Dyrene i Hakkebakkeskogen, og viser hvordan dyrene der er representasjoner av oss selv og vårt eget samfunn. Aspekter som kjønn, identitet og hva som kan spises av hvem ligger gjemt i denne teksten. Mikkel representerer det maskuline, kjøtteteren, men hva slags kjøtt er det han spiser?


Empatiens evolusjon, ekspansjon og den "dype økologi"
- Av Dag O. Hessen
Artikkelen tar utgangspunkt i at menneskets følelser, estetiske sans og moral har en materiell basis i hjernen. Vår følelse av velbehag ved synet av det åpne kystlandskap kan henge sammen med våre tidlige menneskeskritt på savannen. Vi deler denne egenskapen med dyr, og ved å studere dem kan vi lære mer om hvordan våre "sjelelige" dybde kan ha utviklet seg. Artikkelen munner ut i interessante spørsmål omkring dypøkologien og bevaring av natur på bakgrunn av disse ikke ukontroversielle tankene.


Mennesket og Apen - Et evolusjonsbiologisk essay
- Av Kyrre Traavik Låberg
I en undrende og kåserende stil tar Traavik Låberg for seg likheter og forskjeller mellom vår art og våre tidligere og samtidige slektninger. Vi har felles arvemateriale med dyr, døde og samtidige, allikevel er det noe som skiller oss fra dem. Ville vi ha reagert om vi hadde møtt en neandertaler på trikken?