Til Hovedsiden
 
 Meny:  
- for deg som leser mer enn du klikker -
 Startsiden


 Ny viten

 Tema:
 Norge
 Hukommelse
 Mennesker & dyr
 Katastrofer
 Stein
 Tverrfaglighet


 Redaksjonen
 Kontakt oss
 viten.com
 Arkiv


  Tema: Katastrofer: LederOrdet katastrofe assosieres gjerne med ødeleggelser, ulykker, sammenbrudd eller avgjørende vendinger. Men hva kan egentlig regnes for en katastrofe? Er det det subjektive: en hendelses traumatiske effekt, eller det objektive: antall døde og grad av materiell og økonomisk ødeleggelse som avgjør? Hvordan skal vi så plassere hendelser som ingen mennesker har erfart? Var det en katastrofe at dinosaurene døde ut, eller at livet på jorden har nær blitt utslettet 5 ganger? Katastrofer relateres ofte til noe ekstraordinært, "der ute", men som Tore Slaatta skriver i sin artikkel i dette temanummeret, representerer katastrofer allmenntilstanden snarere enn unntakstilstanden. Vi lever i en tid der det meste er uoversiktlig og der mye skjer plutselig.

Det er få ting som fascinerer mer enn det katastrofale. Med sitt mytiske uregjerlige vesen er de både grenseoverskridende og pirrende. Siste nytt fra USA er gigantiske katastrofefornøyelsesparker, der du og jeg selv kan føle og se orkaners ødeleggelser på nært hold. Lignende parker er planlagt i Europa. På den annen side er ikke alle katastrofer fiksjon. Togkatastrofer og fergeulykker som de fleste av oss kjenner fra media, rammer en del mennesker, men på ulike nivå.

Leder av senter for krisepsykologi (Bergen), Atle Dyregrov, tok nylig (Aftenposten 15/10-00) til orde for å styrke katastrofeberedskapen, og ble imøtegått av Statens helsetilsyn. Dyregrovs artikkel i dette temanummeret tar for seg Sleipner-ulykken og det etterfølgende hjelpearbeidet med overlevende og etterlatte. Sentralt i arbeidet står såkalt debrifing, dvs en intellektuell og følelsesmessig gjennomgåelse av ulykken. Etter Sleipner ulykken har man arrangert flere samlinger for etterlatte og overlevende, men samtidig er man redd for at for mange samlinger kan bidra til utvikling av offeridentiteter. Dette kan være en grunn til å være varsom i omgang med mennesker som har vært utsatt for enorme påkjenninger.

På et mer abstrakt plan; en katastrofe rører kanskje ved noen av de dypeste sidene ved vår menneskenatur? I følge Katherine J.Goodnow artikkel her i viten.com, kan katastrofer ses på som uttrykk for at naturen overskrider grensen til kulturen og dermed virker truende (på oss som mennesker og individer) på en substansiell måte.

Redaksjonen