Til Hovedsiden
 
 Meny:  
- for deg som leser mer enn du klikker -
 Startsiden


 Ny viten

 Tema:
 Sopp
 Norge
 Hukommelse
 Mennesker & dyr
 Katastrofer
 Stein
 Tverrfaglighet


 Redaksjonen
 Kontakt oss
 viten.com
 Arkiv


  Tema: Norge:

Leder

Hvorfor se på Norge? Hva er det med Norge? Hva er galt med Norge? Kanskje ingenting, kanskje alt er såre vel, kanskje lever vi i den beste av alle mulige tenkelige verdener?

Ulike meninger og oppfattelser av hva Norge er danner utgangspunktet for dette temanummer. Vi har invitert profilerte forskere som har noe å melde om Norge til å si noe om nettopp ”Norge”. Tematisk spenner bidragene fra vikingtid til dagens debatter, fra måter å møte dagens stadig mer sammensatte hverdag på, til rituell pølsespising som inntak av den nasjonale verdensanskuelse, fra dekonstruksjon av begrepet Norge, til bakgrunnen for FN’s kåring av Norge som verdens beste land å bo i, til det offentliges forsøk på å samle Norge til en kulturpolitisk enhet. Med andre ord dette spenner vidt, og det er ingen sammenhenger mellom bidragene andre enn de leseren selv ønsker å danne, foruten Norge som kan sies å utgjøre limet.


Henrik Treimo og Henrik Svensen
Redaksjonen i viten.com


© viten.com 2001