Til Hovedsiden
 
 Meny:  
- for deg som leser mer enn du klikker -
 Startsiden


 Ny viten

 Tema:
 Norge
 Hukommelse
 Mennesker & dyr
 Katastrofer
 Stein
 Tverrfaglighet


 Redaksjonen
 Kontakt oss
 viten.com
 Arkiv


  Tema: Norge:

Norge uten nordmenn: En kritikk av forestillingene om blod og jord

Fotnoter

(1) Gellner, E. 1997. Nasjonalisme. Spartacus. Oslo. p. 34.

(2)McKeithen, J. E. 1979. The Risalah of Ibn Fadlan: An annotated translation with introduction. Ph.d-thesis at Indiana University. University Microfilms International, London. s. 143-145.

(3)Eriksen, T. H. 1993. Ethnicity & Nationalism. Pluto Press. London.

(4)Anderson, B. 1993. Imagined Communities. Verso. London, p. 181,

(5)Wailes, B. & Zoll, A. L. 1995. ”Civilization, barbarism, and nationalism in European archaeology”. I Kohl, P. L. & Fawcett, C. (red.): Nationalism, Politics, and the Practice of Archaeology: 21-38.Cambridge University Press. Cambridge. s. 23.

(6)Kaiser, T. 1995. ”Archaeology and ideology in southeast Europe”. I Kohl, P. L. & Fawcett, C. (red.): Nationalism, Politics, and the Practice of Archaeology: 99-119.Cambridge University Press. Cambridge. s. 113.

(7)Solberg, B. 1999. ”Arven fra tre hundre generasjoner. Bruk og betydning i vår egen tid”. Forankring fryder -- framtidsvern av fortidsminner. Bergen Museums skrifter. Kultur 2: 9-14. Bergen.

(8)Johansen, A. 1995. Den store misforståelsen. ”Kulturarv” og ”nasjonal egenart” i Norgesreklame og politisk kultur. En advarsel. Spartacus. Oslo.

(9)Eriksen, T. H. 1996. Kampen om fortiden. Aschehoug. Oslo.

(10)Gansum, T. 1999. “Gjenstanden og dens meningsinnhold – arkeologisk perspektiv på saker og ting“. Samtiden 5/6-1999: 24-34.

(11)St.meld. nr. 19 1995-96:46, sitert i Omland, A. 1999. ”Kulturminnevern og demokrati: Problematikk omkring meningskontroll og vestliggjøring av kulturminner”. Primitive Tider: 82-99.


© viten.com 2001